De Muziekvereniging Irene Sint Pancras (MV Irene) hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de MV Irene dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De MV Irene houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.   

In Privacybeleid MV Irene 2018 staat beschreven hoe de MV Irene persoonsgegevens en gegevensbestanden registreert, verwerkt en bewaart. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacy beleid omvat alle on- en offline systemen waarin persoonsgegevens voorkomen en is van toepassing voor allen die bij de MV Irene persoonsgegevens beheren